Deťom len to najlepšie

Zemplínska knižnica v Trebišove, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, získala v roku 2019 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia na skvalitnenie interiéru a modernizáciu nábytkového vybavenia úseku literatúry pre deti a mládež vo výške 2 500 €.

K realizácii projektu prispel aj náš zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj, ktorý dofinancoval projekt sumou 280 €.

Úsek literatúry pre deti a mládež našej knižnice bol projektom zrevitalizovaný, čím sa podarilo zvýšiť komfort detským používateľom. Projekt umožnil bezpečné, efektívne a prehľadnejšie uloženie knižničného fondu a vytvorenie priestoru pre tvorivé aktivity detských používateľov, ale aj ich rodičov a tiež spríjemnenie služobného prostredia zamestnancov knižnice. Samotný názov projektu „Deťom len to najlepšie“ vystihuje podstatu a jeho zámer, ktorý sme mali pri vzniku a spracovaní projektu a to vytvoriť v knižnici atraktívny priestor na príjemné trávenie voľného času, priestor ako miesto odpočinku v spoločnosti kníh, ktoré podporujú svet detskej fantázie, vzťah k učeniu a vzdelávaniu a zvyšujú čitateľskú gramotnosť mladej generácie.

Zmodernizovaný priestor ponúkame všetkým návštevníkom našej knižnice, no zvlášť deťom a mládeži, k plnému využívaniu a tešíme sa na ich pravidelné návštevy.

otvorenie  oddelenia ML (002)

« Späť