Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Zemplínska knižnica v Trebišove sa aj v školskom roku 2017/2018 zapojila do celoslovenskej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“

Je to súťaž zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Realizuje sa v školách a knižniciach vďaka pedagógom a knihovníkom z celého Slovenska, ktorí sú koordinátormi súťaže.

Cieľom súťaže je motivovať deti k čítaniu hodnotnej detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, tvorivým aktivitám v školách, knižniciach, ale i v rodinách. Podporuje predstavivosť, slovnú zásobu, rozvoj fantázie a posmeľuje deti k rozprávaniu o prečítanom, konfrontovaniu vlastného vnímania literárneho textu v triednom kolektíve.

Novinkou práve 14. ročníka súťaže je, že stačí vypracovať 4 súťažné otázky s obidvomi úlohami (4×2=8) a práce budú zaradené do hodnotenia odbornou porotou a tiež druhou novinkou je možnosť výberu zo súťažných otázok s prihliadnutím na jednotlivé ročníky a čitateľskú vyspelosť žiakov.

Súčasťou súťažného zošita je aj v tomto ročníku nová Osmijankova literárna mapa, ktorú dostane každý súťažiaci kolektív zdarma a ponúka opäť bohatý výber z detských knižných titulov. V školách a knižniciach sa riešia súťažné úlohy už od novembra 2017 do konca apríla 2018.

V našej knižnici budeme 23. januára 2018 o 10,00 hod. so žiakmi ZŠ M. R. Štefánika riešiť prvú a druhú súťažnú otázku. Ak máte záujem o túto súťaž, môžete sa zúčastniť na prvom stretnutí.

Osmijanko pozvánka na našu stránku (002)

Fotogaléria:

« Späť