Čítajme si … 2017

Linka detskej istoty organizuje už 10. ročník detského čitateľského maratónu, do ktorého sa znova zapája aj Zemplínska knižnica v Trebišove 6 hodinovým maratónskym čítaním.

Štartujeme 31. mája 2017 o 9,00 h a končíme v ten istý deň o 15,00 h. Čítanie bude prebiehať v priestoroch knižnice a na jednotlivých základných školách v meste. Náš minuloročný rekord v počte čítajúcich detí bol 473. V tomto roku sa vynasnažíme rekord prekonať a prispieť tak k zvýšeniu celoslovenského rekordu z roku 2016, ktorý sa zastavil na čísle 40 954 čítajúcich detí.

Projekt Čítajme si … vznikol pred desiatimi rokmi. Jeho cieľom je poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa, pritiahnuť k čítaniu viac detí a podporiť ich záujem o knihy a čítanie zapojením čo najväčšieho počtu detí, ktoré budú čítať súčasne vo viacerých mestách a miestach Slovenska.

Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka.

Podujatie je určené najmä pre deti základných škôl. Vítaní sú aj starší záujemcovia o čítanie do 18 rokov. Každé čítajúce dieťa je po splnení podmienok započítané do konečného počtu čitateľov. Podmienkou započítania účastníka je vek do 18 rokov, prečítanie jednej strany z vybranej knihy a zaradenie do PREZENČNEJ LISTINY. Zoznam odporúčaných kníh je uvedený na webovej stránke Linky detskej istoty, ale číta sa aj podľa vlastného výberu kníh.

Vyzývame preto všetky trebišovské deti, ktoré už vedia čítať, aby svojim príspevkom podporili čitateľský maratón a prispeli k prekonaniu minuloročného rekordu.

Tešíme sa na Vás!

čítajme si 2017  POZVANKA

Fotogaléria:

« Späť