Cestujúce bábky

Pozývame Vás na jednotlivé podujatia, ktoré v týždni od 24. do 29. apríla 2017 organizujeme z projektu Košického samosprávneho kraja, podporeného v rámci výzvy Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, so zameraním na spoluprácu s Ukrajinou.
Zámerom projektu „Cestujúce bábky“ je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo. Je zameraný predovšetkým na deti a jeho výsledkom je desať televíznych bábkových inscenácií (5 na slovenské a 5 na ukrajinské motívy). Inscenácie sú spracované na základe reálnych historických udalostí alebo legiend, ktoré spájajú už spomínané prihraničné regióny. Slovenská časť spracúva päť príbehov – povestí zo Spišského hradu, z rožňavskej radnice, z medzevského hámra, z košickej Urbanovej veže a z vinianskej hradnej zrúcaniny. Povestí z Ukrajiny je tiež päť a sú to príbehy o čarovných husliach, o chráme postavenom bez klincov, o troch sestrách na serednianskom zámku, o lampárovi z Užhorodu a o vzniku Karpát.

postopách cestujúcich bábok pozvanka

Fotogaléria:

Výstava fotografií zo zákulisia z natáčania televíznych bábkových inscenácií, výstava lokalít na Roll Up a hra Po stopách cestujúcich bábok

Výroba manekýnov s bábkarkou Vierou Šebejovou

Besedy s tvorcami inscenácií – Peter Himič a Ivan Sogel

Čert a Káča – návšteva predstavenia a workshop v Bábkovom divadle v Košiciach

« Späť