Canisterapia

Pozývame Vás na prednášku o teoretických východiskách canisterapie i jej súčasti a liečebného procesu 26. septembra 2018 o 11:30 v priestoroch knižnice

Canisterapia je alternatívny spôsob liečby ochorení psychického alebo fyzického pôvodu za pomoci špeciálne vycvičeného psa. Je založená na priaznivom pôsobení psa pri liečení niektorých telesných a duševných ochorení človeka a pri jeho rehabilitácii.

Využívajú sa pri tom prirodzené vlastnosti psa – schopnosť podriadiť sa vôli človeka, pochopiť danú situáciu, v ktorej sa pri styku s človekom ocitne, spolupráca a komunikácia zvieraťa s človekom. Veľkú rolu tu zohráva vzťah, ktorý sa zväčša vytvorí veľmi rýchlo. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné.

Canisterapia je už dnes pomerne známou a vo svete stále viac využívanou metódou alternatívnej terapie. Jej základy spočívajú v motivácii a následnom silnom emocionálnom zážitku človeka.

Podujatie sa uskutočňuje v rámci projektu „Letom literárnym svetom 6“, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

canisterapia pozvanka

« Späť