Baby time

Deti u nás spoznajú svoju prvú knihu, naučia sa nové slová, rozvíjajú slovnú

zásobu, socializujú sa v neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať,

pre rodičov a deti od 0 do 3 rokov

každý pondelok v mesiaci 10:00 – 11:00 h

baby time

« Späť