Baby time – batoľatá v knižnici

2. marca 2020 o 10:00 h. detské „džavotanie“ oživí priestory knižnice a rodičia urobia svoje prvé kroky na vzdelávacej ceste svojho dieťaťa, kde pomocou bábok, rýmov a mini príbehov detičky u nás spoznajú svoju prvú knihu, naučia sa nové slová, zlepšia slovnú zásobu, socializujú sa v neznámom prostredí a naučia sa prispôsobovať.

baby time

« Späť