21 Február – Deň materinského jazyka – vychodňarsky dialekt

Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. Tento dátum ustanovilo UNESCO v roku 1999 a odvtedy sa slávi po celom svete. Pripomíname si ním dôležitosť vlastného jazyka, zároveň ale aj menšinových jazykov a kultúrnych čŕt malých aj väčších národov.

21. februára 2020 o 13:00 h, pre žiakov základných škôl, v priestoroch knižnice

Medzinárodný deň materinského jazyka

« Späť