17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

21. novembra 2019 o 11:00

Vás pozývame pripomenúť si 30. výročie Nežnej revolúcie

17. november 1989 alebo Nežná revolúcia označuje nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Česko-Slovensku. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Na Slovensku bola vytvorená Verejnosť proti násiliu a v Česku Občianske fórum.

Po brutálnom zásahu polície, proti študentom na pražskej Národnej triede, študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra štrajkovali.

27. novembra sa uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk.

7. decembra 1989, po rezignácii komunistickej federálnej vlády, bola 10. decembra vymenovaná nová vláda a prezident Gustáv Husák podal demisiu.

28. decembra 1989 Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka a 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.

Zachytenie prierezu kalendária od 17.11.1989 do 29.12.1989, dôležitými udalosťami, ktoré prispeli k zmene režimu nenásilnou formou.

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia

17-november-pozvánka

« Späť