Zrátané a podčiarknuté

Na základe pridelenej dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR realizujeme projekt Zrátané a podčiarknuté. Cieľom je vzbudiť záujem o stavbu i vlastné programovanie robotov. Vzdelávacími robotickými stavebnicami si cez projekt môžete vyskúšať programovanie prostredníctvom hry. Získate súbor IT zručností, ktoré vám pomôžu pochopiť fungovanie modernej techniky vo svete. Vzdelávanie v oblasti robotiky je neoddeliteľnou súčasťou digitálnej gramotnosti a inšpiruje k vzniku inovácií, objavovaniu a potešeniu zo získaných poznatkov.

 

« Späť