Zo života bocianov

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. – vedecký pracovník na Ústave epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa profesionálne zameriava na molekulovo-genetický výskum vírusov infikujúcich zvieratá.

Vo voľnom čase sa v posledných rokoch venuje fotografovaniu vtáctva.

Bociany biele (Ciconia ciconia) k nám prilietajú každú jar z Afriky, aby tu vychovali svoje potomstvo a potom, na jeseň, opäť odlietajú naspäť do Afriky. Keďže je ich životný cyklus čiastočne prepojený s ľudskou činnosťou, hniezdia tieto charizmatické vtáky spravidla v blízkosti ľudských obydlí. Preto ani neprekvapuje, že prenikli aj do kultúrneho povedomia ľudí. S bocianmi sme sa stretávali už v detstve v rozprávkach, kde vystupujú ako dobré bytosti, sú často tiež príkladom vzorného partnerského spolužitia a starostlivosti o svojich potomkov. Mnohí z nás aspoň chvíľu vyrastali v presvedčení, že nás našim rodičom priniesol bocian. Bociany sa objavujú sa aj v geografických názvoch, či dokonca v erboch niektorých obcí.

„Začiatky môjho fotografovania bocianov boli inšpirované zážitkami z detstva na dedine. Eufónia tvorená klepotom bocianích zobákov sa rozliehala priestorom a nespochybniteľne signalizovala každoročne sa opakujúci nástup jari. Často som s úžasom pozoroval ako sa bociany vznešene kĺzali po oblohe, pristávali na svojich mohutných hniezdach, alebo sa pomaly, no majestátne, prechádzali zelenými lúkami, či zoranými poľami, hľadajúc potravu.

Po rokoch, aj vďaka ľahšej dostupnosti kvalitnejšej fotografickej techniky, mi napadla myšlienka zachytiť ich život cez teleobjektív fotoaparátu. Za vhodnými bocianími motívmi som cestoval najmä po východnom Slovensku (napr. Zemplínske Hradište, Buzica, dediny pod Duklou a inde). Viaceré moje fotografické výlety smerovali aj do rakúskeho Marcheggu, kde bociany hniezdia, pre väčšinu z nás trochu nezvyčajne, na stromoch. Po troch hniezdnych sezónach vznikla zbierka fotografií, zachytávajúca prílet bocianov, stavbu a opravu hniezd, zakladanie rodín, starostlivosť o mláďatá, kŕmenie, rast a prvé vzlety mladých bocianov, zhromažďovanie sa pred odletom, ako aj odlet do Afriky. Vystavené fotografie zachytávajú tieto zaujímavé okamihy so snahou divákom lepšie priblížiť život týchto krásnych a vzácnych operencov“, spomína profesor Štefan Vilček.

bociany pozvanka nas web

Fotogaléria:

« Späť