Znace či neznace?

Cieľom prezentácie je upriamiť pozornosť žiakov na naše východoslovenské nárečie, na dialekt, ktorý je súčasťou národného jazyka a nášho dedičstva.
Počas prednášky sa žiaci dozvedia, aké druhy nárečí poznáme, ich delenie do skupín podľa žúp, odlišnosti západoslovenského, stredoslovenského a východoslovenského nárečia, základné znaky zemplínskeho nárečia, aký dopad na vývoj nášho východoslovenského nárečia mali naše susedné štáty. V prezentácií sú spomenutí aj naši regionálni autori, ktorí svojou tvorbou o zemplínskom nárečí prispeli k bohatstvu národa a nás všetkých.

Pre žiakov je pripravené aj zábavne okienko zamerané na znalosť dialektu. Nebudú chýbať ani vtipy napísané v nárečí.

„Nezabúdajme na nárečie našich predkov. Patrí medzi zlaté nite kultúry východniarov.“

Znace neznace pozvanka

Fotogaléria:

« Späť