Žiť prírodou

Deň Zeme sa prvýkrát oslavoval 22. apríla 1970 a dnes je uznávaný ako najvýznamnejšia populárna environmentálna udalosť na svete.

Zakladateľom tohto podujatia bol americký senátor Gaylord Nelson . Vyzval študentov, aby vo svojich komunitách vytvorili projekty na zvýšenie environmentálneho povedomia.

Dnes Deň Zeme oslavuje na celom svete viac ako 500 miliónov ľudí v 184 krajinách.

Najväčší problém na Zemi pochádza od ľudí. Ľudský druh musí zmeniť svoje správanie k prírode, ak naozaj chceme na tejto zemi žiť lepšie.

Pri tejto príležitosti sme pripravili environmentálne aktivity.

« Späť