Zborník „Rodinná slávnosť“

Zemplínska knižnica vydala ďalší zborník prác členov Literárno-umeleckého klubu, ktorý funguje pri knižnici od roku 1987. Je to v poradí už deviaty zborník tohto literárneho klubu a jeho názov je Rodinná slávnosť. Zborník bol prezentovaný a uvedený do života v roku 2012 v Zemplínskej knižnici, za účasti najaktívnejších členov, hlavne tých, ktorých práce sú v zborníku uverejnené.

« Späť