Zborník „Ráno za oknami“

Prezentácia nového zborníka Literárno-umeleckého klubu pri Zemplínskej knižnici v Trebišove s názvom „Ráno za oknami“

Zemplínska knižnica vydala ďalší zborník prác členov Literárno-umeleckého klubu, ktorý funguje pri knižnici od roku 1987. Je to v poradí už siedmy zborník tohto literárneho klubu a jeho názov je Ráno za oknami. Zborník bol prezentovaný a uvedený do života 9. decembra 2010 v Zemplínskej knižnici, za účasti najaktívnejších členov, hlavne tých, ktorých práce sú v zborníku uverejnené. Stretnutie členov LUK-u poctil svojou návštevou aj slovenský básnik a prozaik Radovan Brenkus.

Dňa 9.12. 2010 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove uskutočnilo stretnutie literárneho klubu LUK, ktorý mal dôvod na oslavu. Veď sa krstil zborník s názvom Ráno za oknami. Zborník členov literárneho klubu, ten má už dvadsaťročné korene. Veru, už dve desiatky rokov je jeho vedúcim Ing. Robert Hakala CSc. Človek, ktorý vychoval a dodnes vychováva mladé literárne talenty.

V tento zasnežený štvrtok sme mali akosi bližšie k slovu, k umeniu, k poézii vôbec. Hosťom tohto milého podujatia bol básnik, spisovateľ, redaktor časopisu Dotyky Radovan Brenkus. Po úvodných slovách riaditeľky Ing. Janky Vargovej sa slova ujal vedúci klubu Robert Hakala, ktorý s radosťou privítal všetkých členov i nečlenov. Zároveň predstavil zborník „Ráno za oknami“.

S veľkým očakávaním všetci siahali po novom zborníku a nesmierne sa z neho tešili. Robert Hakala nezabudol poďakovať riaditeľke Zemplínskej knižnice Ing. Janke Vargovej za to, že podporila zborník Ráno za oknami a vlastným nákladom bol v knižnici vydaný. Vedúci klubu pán Hakala zdôraznil, že poďakovanie patrí akademickému maliarovi Antonovi Vasilkovi, ktorý navrhol obálku zborníka. Taktiež veľké poďakovanie patrí pracovníčke Zemplínskej knižnice Etele Krištofovej, ktorá miniatúrnymi kresbami obohatila zborník. Po týchto slovách sa rozprúdila medzi členmi literárneho klubu priateľská debata, vymenili sa názory na jeho ďaľšiu činnosť.

Ani sme sa nenazdali a za oknami sa spustila tma. Rozprava o literatúre, poézii, knihách a umení sa predĺžila do večerných hodín. Bol síce mrazivý večer, ale z tejto akcie si mnohí odniesli ráno za oknami, v ktorom svitá vždy na lepšie a lepšie časy.
O tom nás ubezpečila samotná riaditeľka Zemplínskej knižnice Ing. Janka Vargová.

Tá na záver akcie pripomenula a ubezpečila všetkých, že sa bude podporovať činnosť LUK-u vo všetkých smeroch. Spoluprácu medzi literárnym klubom a Zemplínskou knižnicou v Trebišove vidí do budúcna v jasných perspektívnych farbách rán za oknami. Z čoho všetci mali hrejivý, už predvianočný pocit na srdci.

Zborník v pdf formáte nájdete v Menu – LUK-literárno-umelecký klub v prílohe.

« Späť