Záhrada a iné hobby

V Zemplínskej knižnici v Trebišove dňa 12. júna 2019 odštartuje projekt Knižnica @škola aktívnych seniorov, ktorý bol podporený z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Starnutie a staroba je javom celospoločenským i individuálnym. Treba ich rešpektovať a to nielen ako nežiadúci a mnohokrát obávaný fenomén, ale ako normálnu súčasť života a tiež ako obdobie, kedy stále pokračuje rozvoj ľudskej osobnosti. Seniori by mali mať možnosť aktívne formulovať svoje potreby a požiadavky, rozhodovať o nich a podieľať sa na ich realizácií. Impulzom v tomto projekte bolo podporiť aktívnych seniorov kreatívne využívať svoj voľný čas, rozvíjať svoje záujmy, získavať nové poznatky, vytvárať nové kontakty a tak vyvolať u nich ochotu zdieľať všetky svoje nadobudnuté skúsenosti, vedomosti a vášeň s ostatnými. To im naša knižnica ponúkne v piatich vzdelávacích blokoch. Okrem prednášok ponúkneme seniorom počítačovú pohotovostnú službu, logické a vedomostné hry, antistresové omaľovánky a zábavný, odpočinkový a meditačný relax.

Prvý blok pod názvom Záhrada a iné hobby sa uskutoční 12. júna o 14,00 h v priestoroch knižnice. Prednášajúci budú aktívni seniori RNDr. Ladislav Kanda a Milada Ivanková.

Ladislav Kanda je absolventom ústrednej záhradkárskej akadémie, ktorý sa príde podeliť so svojimi skúsenosťami o zdravotných aspektoch konzumovania zeleniny pre zdravé fungovanie organizmu.

Milada Ivanková sa venuje ľudovej medicíne a jej veľkou záľubou a koníčkom sú bylinky, ktoré pestuje a zbiera pre vlastné potešenie a pre prospech iných, pripravuje z nich rôzne čaje, či kozmetické prípravky, vlastní bohatú zbierku receptov a receptúr vypovedajúcich o tom ako sa ľudia liečili, keď neboli dostupní lekári.

Ste srdečne pozvaní!

Kontakt: linerova@kniznicatv.sk, www.kniznicatv.sk, tel.: 056/672 42 22

ZAHRADA 1. pozvanka mesto

« Späť