Z príbehu do príbehu

Pozývame Vás na výstavu akademickej maliarky Anny Hausovej

od 1. marca do 31. marca 2019 v čase otváracích hodín knižnice.

Výstava je prierezom ilustračnej tvorby Anny Hausovej z rôznych časových období a k rôznym žánrom, od rozprávok pre najmenších čitateľov, cez povesti, dievčenské romány až po ilustrácie k ľúbostnej poézii. Autorka je známa ako ilustrátorka, textilná výtvarníčka, autorka monumentálno-dekoratívnych prác pre architektúru či maliarka.

Obsahovou pestrosťou svojich ilustrácií chce autorka osloviť širšiu čitateľskú verejnosť.

Anna Hausová je človek, ktorý má v umení veľké bohatstvo, ktoré môže ponúkať. Patrí k najzaujímavejším východoslovenským výtvarníčkam posledných desaťročí.

Žije a tvorí v Prešove. V rokoch 1982 – 1996 sa venovala predovšetkým monumentálnej tvorbe a ilustračnej činnosti. Od roku 1996 sa venuje voľnej tvorbe – kresbe, maľbe, objektu a inštalácii. V rokoch 1992 – 2013 pedagogicky pôsobila na PU v Prešove, katedre Výtvarnej výchovy a umenia ako odborná asistentka pre predmety Kresba, Maľba a Textilný dizajn. Po roku 2013 sa okrem voľnej tvorby opäť venuje ilustrácii. Východisko jej tvorby možno hľadať v ľudovom umení a tradičnom remesle. Realizovala množstvo individuálnych a skupinových výstav doma i v zahraničí. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie a združenia Per Spectrum.

Z príbehu do príbehu_výstava  náš web

« Späť