Výstavy zamerané na klimatické zmeny a prírodné zdroje vo svete 2

Zemplínska knižnica v Trebišove Vás pozýva na prehliadku dvoch výstav zameraných na klimatické zmeny a prírodné zdroje vo svete:

  • K L Í M A – medzinárodná výstava autorských fotografií z celého sveta o zmene klímy

Výstava poskytuje informácie o problematike klimatických zmien a inšpiruje k tvorivému prístupu ku globálnym, ekologickým a environmentálnym súvislostiam a problémom. Návštevníkom ponúka nielen množstvo faktov a informácií, ale aj odpovede na najčastejšie otázky a ukazuje možnosti, ako môže každý z nás prispieť k ochrane klímy.

  • NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍRODNÉ ZDROJE VO SVETE – fakty a svedectvá z Konga, Peru, Ekvádora, Nigérie a Arktídy o odvrátenej strane našej spotreby

Výstava predstaví dôsledky konzumných životných štýlov Európanov na ľudí a prírodu v krajinách, odkiaľ pochádzajú „naše“ zdroje. Poodhaľuje dôsledky ťažby nerastných surovín – koltan, zlato a ropa, vďaka ktorým môžeme komunikovať a ktoré nám zabezpečujú dosť energie.

Obidve výstavy sú prístupné verejnosti od 1. marca do 29. apríla 2023 v čase otváracích hodín knižnice.

« Späť