Výstava „Simona a jej spolužiaci“

Výstava “ Simona a jej spolužiaci“, zahŕňa časť výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Sečovciach / na elokovanom pracovisku v Trebišove /. Školu navštevujú žiaci vo veku od 6 do 18 rokov. Čiastočne je naplnené aj oddelenie štúdia pre dospelých. Autormi kresieb a malieb , ktoré je možné na výstave vidieť sú absolventi druhej a čiastočne prvej časti prvého stupňa základného štúdia. Portréty, figurálne kompozície a zátišia sú realizované technikou maľby temperou, akvarelom, alebo kriedovým pastelom. Kresby zas rôznymi grafickými materiálmi. Najviac prác na výstavu doplnila veľmi talentovaná absolventka Simona Zambová , ktorá sa v poslednom ročníku venovala najmä portrétnej tvorbe.

Pri prehliadke od 27. júna do 31. augusta 2016 Vám prajeme príjemný umelecký zážitok.

SIMONA výstava

Fotogaléria:

« Späť