Výber textu na umelecký prednes, jeho úprava … a čo všetko s tým ešte súvisí

Témou seminára bude problematika výberu literárneho textu pre prednes a dramaturgická úprava poézie i prózy, do podoby vhodnej pre detský a mládežnícky prednes. Lektorka Bude hovoriť o kritériách výberu textu a zaoberať sa tiež dôvodmi úprav, tým, aké sú ich akceptovateľné podoby. Zároveň sa dotkne otázok umeleckej kvality recitovaných textov a interpretácie, ktoré s dramaturgiou neoddeliteľne súvisia. Okrem prezentácie základných princípov a postupov úpravy textu (skracovanie prozaického textu, tvorba montáže) bude súčasťou aj praktické spoločné tvorenie.

Podujatie v rámci projektu „Letom literárnym svetom 6“ z 2. série Čítaj, aby si žil, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Parilakova pozvanka

« Späť