Víťazstvo pracujúceho ľudu

Aktivita zameraná na februárové udalosti v roku 1948, ktoré znamenali definitívne nastolenie komunistického režimu na dlhých 41 rokov.

« Späť