Viete, čo teraz robí vaše dieťa?

Viete, čo teraz robí Vaše dieťa?“

V priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove, v čase otváracích hodín, sú od 1. júla 2021 do 31. júla 2021 vystavené diela žiakov stredných škôl umeleckého priemyslu, ktoré vznikli v rámci kampane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ich diela sú prezentáciou myšlienkových pochodov mladej generácie pred širokou verejnosťou. Inštalovaná výstava s názvom „Viete, čo robí Vaše dieťa?“ je zameraná na tému obchodovania s ľuďmi, hlavne na sexuálne zneužívanie dievčat, sexuálne vykorisťovanie, nútené práce detí a nástrahy na sociálnych sieťach a internete. Vznikla v spolupráci koordinátorov ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice – NP Podpora ochrany detí pred násilím a Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Oficiálne bola táto výstava otvorená 18. novembra 2019, čo je Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

Na prehliadku výstavy Vás srdečne pozývame!

Viete, čo teraz robí vaše dieťa

« Späť