Vesmírne divadlo

Nádherný pohľad na vesmírne objekty Vám prináša fotografická výstava autora Vojtecha Rušina v knižnici od 4. do 30. októbra 2016

Pohľad za bezmesačnej noci na nebo plné blikajúcich hviezd je očarujúci i mystický. Pri pohľade na tieto mihotajúce sa svetielka, určite každého z nás napadne, čo sú tieto svetlá, ako sú ďaleko, existujú stále, prečo sme tu my, aký je zmysel nášho života a pod. Odpovede na tieto otázky nie sú jednoduché, ba na niektoré z nich ani nevieme zodpovedať, to na strane jednej. Na strane druhej, súčasná technika nám umožňuje vidieť mnohé vesmírne telesá v plnej kráse a skúmať ich, aby sme ich lepšie spoznali a získané poznatky použili v bežnom živote, napríklad Slnko a prejavy jeho aktivity.

Vesmír nie je čiernobiely, vesmír je farebne veľmi pestrý – dnes ho pozorujeme nielen v celej škále elektromagnetického spektra (od gama žiarenia po rádiové vlny), ale aj pomocou častíc (kozmické žiarenie a neutrína), či gravitačných vĺn. Vesmír nie je statický, hoci pri pohľade na hviezdy sa nám to tak zdá, ale dynamický – vyvíja sa od Veľkého tresku (Big Bang), ktorý nastal pred 13,7 miliardami rokov. Prvé svetlo registrujeme od okamihu, keď sa oddelilo od hmoty v čase 380 tisíc rokov po Veľkom tresku. Až potom sa začali vyvíjať hviezdy, galaxie, planéty a život.

Cieľom súčasnej výstavy je priblížiť návštevníkom najzaujímavejšie vesmírne objekty – od Slnka po prvé svetlo a ukázať, aký pokrok urobila astronómia pri výskume vesmíru.

Vojtech Rušin

Rušin_vesmir_pozvanka

Fotogaléria:

« Späť