Vence z popola

19. marca 2019 o 10,30 h

zinscenovanie klasickej balady

Tragický osud človeka prítomný v baladách sa premieta aj do súčasnosti. Menia sa iba podmienky a okolnosti, ale osudové príbehy a vnútorné prežívania pretrvávajú

Účinkujú študenti Hudobno-dramatického odboru Súkromného konzervatória

Dezidera Kardoša v Prešove, ktorí spájajú herectvo, spev a pohyb

do krásneho scénického vystúpenia pod vedením MgA. Marice Harčaríkovej

Vence z popola_pozvánka

« Späť