Umenie živého slova

Interpretácia literárnej predlohy, proces tvorby umeleckého prednesu

workshop pre pedagógov a tvorivá dielňa pre recitátorov stredných škôl

s lektorkou pre umelecký prednes, tvorbu recitačných kolektívov a divadla poézie,

MgA. Maricou Harčaríkovou,

26. októbra 2018 o 9:00 h.

Podujatie bude aktívne a tvorivo orientované na prípravu študentov

na súťaž v umeleckom prednese.

Lektorka podujatia MgA. Marica Harčaríková pôsobí ako pedagóg hudobno-dramatického umenia na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, je členkou odborných porôt na celoštátnych súťažiach v umeleckom prednese, úspešne vedie recitátorov – víťazov celoštátneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, je držiteľkou ocenení za režijnú tvorbu a pedagogickú činnosť v oblasti dramatickej tvorby a umeleckého slova, lektorkou celoštátnych tvorivých dielní.

Podujatie v rámci projektu „Letom literárnym svetom 6“ z 2. série Čítaj, aby si žil, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu

Umenie živého slova Harcarikova pozvanka

« Späť