Týždeň vo farbách dúhy

Prvý deň pre mamičky s deťmi do 6 rokov

Druhý deň pre deti a mládež

Tretí deň pre seniorov

Štvrtý deň pre znevýhodnených ľudí

Piaty deň pre národnostné menšiny

« Späť