Týždeň slovenských knižníc – streda

9:00 hod. – „Spomienky na rodisko“ (PowerPoint prezentácia pre mládež)

 

13:00 hod. – „A môžete zostať“ (aktivita pre znevýhodnených)

15:30 hod. – „Je nás počuť“ (čítanie z okna knižnice do ulice)

« Späť