Týždeň slovenských knižníc 2022

28. februára – 6. marca 2022

motto: Knižnice pre všetkých

Témou 23. ročníka celoslovenského podujatia je zelená knižnica
so snahou ukázať, že činnosť a správanie, s ktorým sa v knižniciach stretávame,
je možné realizovať šetrnejšie k životnému prostrediu.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ:
Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Toto je naša programová ponuka:

TSK pozvánka

« Späť