Týždeň čítania deťom 2023

Celé Slovensko, aj Zemplínska knižnica v Trebišove, znova číta deťom od 19. do 23. júna 2023.

Čítať môže ktokoľvek, deti, rodičia, starí rodičia a kedykoľvek, keď máte čas. Pretože pravidelné hlasné čítanie je výborným tréningom pamäti, vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom, podporuje zdravý psychický vývoj dieťaťa, podporuje jeho sebavedomie, rozvíja jazyk, slovnú zásobu, dáva slobodu vyjadrovania, rozvíja predstavivosť.

Knihy vyvolávajú nové myšlienky, túžby, obavy, sprostredkovávajú objavy.

Preto čítajme deťom 20 minút každý deň a každý deň bude o zážitok krajší.

« Späť