Svetový deň poézie

Poetry day

Medzinárodná organizácia UNESCO vyhlásila v roku 1999 za Svetový deň poézie 21. marec. Účelom tohto dňa je poskytnutie uznania medzinárodným a národným aktivitám v oblasti poézie a zároveň propagovanie, písanie, čítanie a publikovanie poézie na celom svete.

Deň poézie

« Späť