Svetový deň poézie

bol vyhlásený v roku 1999 svetovou organizáciou UNESCO /Poetry day/.

UNESCO uznáva, že poézia zodpovedá osobným a spoločenským potrebám. Aj cez poéziu možno nadväzovať priateľské vzťahy a odovzdávať si prežité skúsenosti, a to inak ako „pragmatickým“ jazykom či v súčasnosti i prostredníctvom počítačov a rôznych sociálnych sietí.
Účelom tohto dňa je písanie, čítanie, publikovanie a propagovanie poézie a vedie k tomu, aby ani mladé „poetické duše“ sa nebáli publikovať svoje básne.

pozvanka Svetový deň poézie

« Späť