Svetový deň knihy a autorských práv

23. apríl je organizáciou Unesco vyhlásený za Svetový deň knihy a autorských práv a je špecifickým dátumom pre svetovú literatúru. V tento deň roku 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Miguel Cervantes Savedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Výročie narodenia alebo úmrtia majú v tento deň aj Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimír Nabokov, Joseph Pla a Manuel Mejía Vallejo.
Tento deň máme možnosť prejaviť vďaku autorom kníh, vydavateľom, knihovníkom a v neposlednom rade kníhkupcom. A čo je na nich to najcennejšie? Skutočnosť, že po knihe siahajú deti, mladí, i tí starší, vedomie, že láska ľudí ku knihe je večná napriek tomu, že v súčasnom období má kniha silnú konkurenciu v moderných masovokomunikačných prostriedkoch, ku ktorým nesporne patrí aj internet.
Napriek tomu s radosťou môžeme konštatovať, že láska ku knihe je trvalá.

Zdroj: internet

svetovy den pozvanka

« Späť