Svetový deň kníh a autorských práv

Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do
všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.
(Charles Augustin Sainte-Beuve)

23. apríl je symbolickým dňom pre svetovú literatúru, keďže približne okolo tohto dátumu zomreli mnohí významní majstri pera…napríklad W. Shakespeare, španielsky básnik, prozaik a dramatik Miguel de Cervantes y Saavedra a ďalší. Preto sa účastníci Generálnej konferencie UNESCO v Paríži v roku 1995 rozhodli, že v tento deň sa bude na celom svete vzdávať pocta knihám a ich autorom. Prijali rezolúciu, v ktorej vyhlásili 23. apríl za Svetový deň knihy a autorských práv. Generálna konferencia prihliadala na fakt, že kniha od dávnych čias predstavuje najmocnejší nástroj na šírenie poznania a zároveň sa ukázala aj ako najúčinnejší prostriedok na zachovanie tohto poznania.

svetový deň knihy a autorských práv

« Späť