Stretnutie s Ezopom

Predstavenie bájkara Ezopa, rozprávanie a posolstvá bájok.

Starogrécky autor bájok, najznámejší bájkar na svete, ktorý bájky rozprával. V jeho bájkach vystupujú známe zvieratká, predmety i rastliny s ľudskými vlastnosťami a všetky bájky končia vždy ponaučením. V niektorých bájkach vystupujú aj ľudia, u ktorých chcel Ezop poukázať najmä na ich lakomosť a chamtivosť.

28. februára 2024 o 10:00 hod.

« Späť