Stratené (nájdené) poklady Zemplína

Zemplínska knižnica v Trebišove Vás pozýva na besedu s tvorcami publikácie Sprievodca hradmi Zemplína, ktorými sú Iveta Rusňáková a Jozef Fűry.

Sprievodca hradmi Zemplína je 32 stranová, neveľká, brožovaná publikácia o hradoch
Zemplína, ktorú vydalo občianske združenie Ontis Humenné.
Kniha stručným, ale veľmi prehľadným spôsobom informuje o základných faktoch z histórie 14 vybraných známych i menej známych hradov a hrádkov na východnom Slovensku.
S nakreslenou idealizovanou podobou každého hradu pre lepšiu predstavivosť a prehľadnou mapou Zemplína je vhodným doplnkom na výlety pre malých i veľkých po týchto našich zemplínskych kamenných velikánoch, ktorí ovplyvnili aj naše dejiny.

Beseda s prezentáciou knihy sa uskutoční 24. novembra 2017 o 8:00 hod. v priestoroch knižnice.

Sprievodca hradmi Zemplína POZVANKA

Fotogaléria:

Podujatie v rámci projektu „Letom literárnym svetom 5“ z 1. série: Knihy ako živí priatelia, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu

« Späť