Štefan Boleslav Roman

452_roman2008Názov: Štefan Boleslav Roman

Podnázov: Personálna výberová bibliografia

Zostavila: Erika Závodská, Jarmila Sabanová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 20 ks

Počet strán: 19

Rok vydania: 2008

« Späť