Spomienky na rodisko

8. júna 2023 o 10:00 h prezentácia zameraná na históriu nášho mesta.

Motívom a snahou je priblížiť a uchovať časť kultúrneho dedičstva pre súčasnú generáciu.

« Späť