Sociálno-právne minimum

Štvrté stretnutie aktívnych seniorov na celoživotnom vzdelávaní v rámci projektu Knižnica@škola aktívnych seniorov sa uskutoční v knižnici 20. novembra 2019 o 14:00 h.

Cieľom projektu je utváranie dobrých vzťahov, zoznamovanie sa s potrebami a problémami seniorov so zameraním na aktívne starnutie, možnosť ich celoživotného vzdelávania získavaním nových poznatkov prostredníctvom odborných kvalifikovaných prednášok.

Na 4. stretnutie sme pripravili prednášky s odbornými lektormi na témy: právo, financie a sociálne minimum, ktorých zámerom je zvýšiť sociálno-právne povedomie seniorov v oblasti občianskeho, rodinného a sociálneho práva, poskytnúť teoretické vedomosti v týchto oblastiach a praktické rady na riešenie právnych situácií a problémov, s ktorými sa stretávajú.

Súčasťou všetkých stretnutí je tiež zábavný, odpočinkový a meditačný relax v knižnici – spoločenské, vzdelávacie, logické a vedomostné hry, antistresové omaľovánky, letom svetom internetom v rámci počítačovej pohotovostnej služby určené aktívnym seniorom.

seniori november (002)

« Späť