Slovo ako chlieb

13. decembra 2017 (streda) o 15:30 hod. Vás radi privítame v priestoroch našej knižnice. Zemplínska knižnica v Trebišove a literárno-umelecký klub začínajúcich autorov, ktorý oslavuje 30. výročie svojho vzniku, pre Vás pripravili slávnostnú prezentáciu nového zborníka prác členov klubu.

Tešíme sa na Vás!

Literárno-umelecký klub (LUK), ktorý pracuje od roku 1987 pri Zemplínskej knižnici v Trebišove, združuje mladých začínajúcich autorov nášho regiónu. Vedúcim klubu je od samého začiatku až doteraz Ing. Robert Hakala, Csc., ktorý je sám literárne činný. V tomto literárno-umeleckom klube sa za 30 rokov vystriedalo už veľa mladých ľudí. Mnohí vydržali dlhšie, iní sa zdržali len krátko.

Členovia klubu sa stretávali a stretávajú v priestoroch knižnice na začiatku zväčša jeden krát mesačne, neskôr jeden krát štvrťročne. Navzájom sa oboznamujú nielen so svojou tvorbou, ale aj s tvorbou iných slovenských autorov. Z literárnych časopisov si vyberajú zaujímavé texty a po ich prečítaní prebieha vzájomná diskusia o textoch, témach a problémoch. Pri svojej tvorbe a stretnutiach využívajú knižný fond a periodickú tlač knižnice.

Viacerí z autorov literárno-umeleckého klubu sa zúčastnili aj rôznych literárnych súťaží, kde niektoré z ich prác boli ocenené a získali popredné miesta. Výsledky činnosti literárno-umeleckého klubu boli už niekoľkokrát zhrnuté a vydané Zemplínskou knižnicou v Trebišove v podobe zborníkov prác mnohých členov.

Prvý zborník prác prišiel na svet v roku 1989 s názvom „Otvorenými ústami“, druhý zborník „Smietka v oku“ vyšiel v roku 1991, tretí „Zbierka pojazdnej hlúposti“ v roku 1992, štvrtý „Ária v jaskyni“ uzrel svetlo sveta v roku 1998, piaty – jubilejný zborník nazvaný „Medzi nebom a zemou“ pribudol v roku 2007, kedy literárno-umelecký klub oslávil 20. výročie svojho vzniku. Šiesty „Druhá šanca“ v roku 2009, v roku 2010 bol vydaný siedmy zborník „Ráno za oknami“, ôsmy „Čistiareň duší“ vykročil do života v roku 2011, deviaty „Rodinná slávnosť“ ukázal svoju podobu v roku 2012, desiaty „Ticho uprostred záhrady“ privábil svojich čitateľov v roku 2014 a najnovší jedenásty zborník zavoňal v roku 2017 pod názvom „Slovo ako chlieb“.

Všetky vydané zborníky literárno-umeleckého klubu sa nachádzajú vo fonde knižnice, kde si ich môžete kedykoľvek požičať.

LUK POZVANKA

Fotogaléria:

« Späť