Slniečkové planéty

Knižnica ponúka výstavu venovanú časopisu Slniečko a 90. výročiu jeho založenia – Slniečkové planéty. Výstavu (v roku 2018) pripravila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Literárnym informačným centrom a redakciou časopisu. Autorom grafického stvárnenia a jej realizácie je dizajnér Peter Gála.

Časopis Slniečko je jedným z najvýznamnejších a najobľúbenejších slovenských literárno-umeleckých časopisov pre deti. Od svojho vzniku sústreďuje okolo seba vynikajúcich ilustrátorov a grafikov, vďaka ktorým je každé jedno číslo jedinečné. V starších číslach sa okrem pôvodnej slovenskej tvorby v časopise uverejňovali i ľudové rozprávky či povesti. Redaktori sa taktiež snažili detského čitateľa zoznamovať i so svetovou klasickou a súčasnou literatúrou, vďaka čomu našli v časopise uplatnenie i prekladatelia. Dnes v časopise prevažujú dva žánre – moderná rozprávka a literatúra faktu. Objavujú sa tu i rozprávky pre najmenšie deti, kreslené seriály a básne, ale rovnako časopis podporuje tvorivosť samotných detí.

Slniečko

« Späť