Separovanie ako možnosť ochrany životného prostredia

Pozývame Vás

na interaktívnu prezentáciu venovanú triedeniu odpadu a ochrane životného prostredia

20. apríla 2018 o 9:30 hod. v priestoroch knižnice

Správne triedenie, teda separovanie odpadov, okrem iného, zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach a tým umožňuje ich opätovné využitie recykláciou.

Na produkovaní odpadu, ktorý sa z našich domácností dostáva na skládky, resp. do spaľovní, sa podieľame všetci. Avšak, práve na skládkach či rôznych smetiskách sa medzi komunálnym odpadom nachádza i taký, ktorý by sa po istých úpravách dal využiť ako zdroj druhotných surovín. Preto separovaný zber zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy po roztriedení mohli opäť zužitkovať. Takýto prístup pomôže našej Zemi a hlavne nám všetkým, aby sme si ochránili svoju prírodu a mohli jej bohatstvo užívať plnými dúškami.

22. apríla každoročne oslavujeme Deň našej Zeme. Tento Deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je veľmi potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Zdroj: http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2018-4-22/
https://najmama.aktuality.sk/clanok/225187/viete-ako-a-preco-treba-separovat-odpad/

pozvánka separovanie na naš web

Fotogaléria:

« Späť