SDGs:Innovations for a Sustainable Future

Veľké problémy sveta, ale i cesta k ich náprave z pohľadu vedy, sú inšpiráciou výstavy SDGs:Innovations for a Sustainable Future, ktorá v knižnici potrvá od 4. do 31. októbra 2023 v čase otváracích hodín.

Interaktívna výstava v rozšírenej realite, umelecky stvárnená grafikom Pavlom Fuksom, približuje, ako vedecký pokrok a inovácie pomáhajú realizovať 17 cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs). Demonštruje silu ľudského myslenia a originality pri hľadaní odpovedí na tie najťažšie otázky: Dokážeme nasýtiť stále rastúcu populáciu? Ako zastaviť násilie páchané na ženách? Ako si rozdelíme prácu s robotmi? Zachráni ľudstvo planétu, ktorú ničí svojim tempom? Môžeme účinne bojovať proti fake news?

Okrem toho výstava predstavuje významné medzinárodné výskumné infraštruktúry a vedecké pracoviská, ktoré fungujú priamo v Českej republike a ktorých výskum sa venuje aktuálnym výzvam globálneho sveta.

Výstava vznikla ako spoločný projekt Českých centier a Technologickej agentúry SR.

« Späť