Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2023

Dom Matice slovenskej v Košiciach, Zemplínska knižnica v Trebišove, Regionálny úrad školskej správy v Košiciach organizujú okresné kolo 28. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

Propozície okresného kola súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v okrese Trebišov

Zúčastňujú sa žiaci, víťazi školských kôl, 2.-7. ročníka ZŠ, žiaci osemročných gymnázií v troch kategóriách:

 

I. kategória

žiaci 2.-3. ročníka ZŠ

II. kategória

žiaci 4.-5. ročníka ZŠ

III. kategória

žiaci 6.-7. ročníka ZŠ a príslušných tried osemročných gymnázií

 

Každý súťažiaci si pripraví prednes slovenskej povesti ľubovoľného autora v rozsahu maximálne 6 minút.

Základné – školské kolá odporúčame uskutočniť do 23.12.2022.
Krajské kolá sa uskutočnia do 28.02.2023.
Celonárodné kolo sa uskutoční v mesiaci apríl – máj 2023.

Termín zaslania prihlášky: do 17.1.2023

  • poštou alebo osobne: DMS Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice,
  • elektronicky: oskenované na adresu dms.kosice.sutaze@centrum.sk

Termín konania okresného kola súťaže: 26.1.2023 o 9:00 (prezentácia 8:30)

Miesto konania: Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 1978/53

Prihlášku nájdete a stiahnete TU:

« Späť