S kamarátkou energiou

21. augusta 2023 o 9:00 h

Prednáška a workshop s lektorkou Slávkou Kočanovou – hravé aktivity pre deti, zamerané na oblasti úspor energie a využívania obnoviteľných zdrojov na témy:

  • S vetrom opreteky
  • Kúrime paličkami
  • Sila vetra
  • Teplo, teplejšie, horúco

« Späť