Rozprávky z lesa

V rámci Týždňa slovenských knižníc a počas jarných prázdnin v našom kraji, pozývame všetky prázdninujúce deti na interaktívnu besedu s autorkou detských kníh

Oľgou ŠVEDOVOU, 7. marca 2023 o 10:30 h v priestoroch knižnice.

Oľga Švedová zo Sačurova vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, so špecializáciou výtvarná výchova u profesora Štefana Hapáka. Vyše 35 rokov pôsobila v školstve, z toho najdlhšie 23 rokov v susednej Sečovskej Polianke. Pred 20 rokmi začala tvoriť a písať detské knihy pre svojich žiakov. Svoje dlhoročné učiteľské skúsenosti zúročuje aj po svojom odchode do dôchodku a naďalej pokračuje v tvorbe rôznych detských kníh a publikácií. Od roku 1997 až do súčasností vytvorila veľa básničiek, programov, príležitostných básní, scénok, príhovorov na požiadanie k rôznym príležitostiam – svadby, prvé sv. prijímanie a pod. Najväčšou odmenou pri jej tvorbe vraj boli rozžiarené detské očká.

« Späť