2022 – ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV

Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov.

Práve v tomto roku uplynie dvesto rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, ku ktorým patrili známe osobnosti ako Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší.

Pri tejto príležitosti sa naša knižnica rozhodla pripraviť pre Vás 12 krátkych cyklických online informačných prezentácií o osudoch osobností slovenskej histórie.

 


« Späť