ROBOKLUB

2. novembra 2023 (prvý štvrtok v mesiaci) o 14:00 hod.

ďalšie stretnutie členov klubu, zamerané na získavanie digitálnych zručností detí (základy programovania a elektrotechniky), na stavbu a programovanie s malými robotmi formou učenia sa o robotike.

« Späť