Róbert Hakala

448_hakala2000Názov: Ing. Robert Hakala, CSc.

Podnázov: Výberová bibliografia

Zostavila: Jarmila Sabanová

Zodp. red.: Mgr. Mária Brindzáková, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 15 ks

Počet strán: 7

Rok vydania: 2000

« Späť