Róbert Hakala

447_hakala2008Názov: Robert Hakala

Podnázov: Výberová personálna bibliografia

Zostavila: Erika Závodská, Jarmila Sabanová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 50 ks

Počet strán: 10

Rok vydania: 2008

« Späť