Reprezentatívna knižnica

Projekt pre Zemplínsku knižnicu v Trebišove s názvom „Reprezentatívna knižnica“ v roku 2023 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia dotáciou 7 000 €.

Projekt bol zameraný na ďalší rozvoj knižnice, skvalitnenie interiéru a modernizáciu nábytkového vybavenia centrálneho vstupu do knižnice a priestorov oddychovej zóny čitárne a študijného kútika, pre zvýšenie komfortu používateľov všetkých vekových kategórií. Zároveň realizáciou projektu sme vyriešili bezpečnejšie a prehľadnejšie uloženie prezenčného knižného fondu a vytvorenie príjemnejšieho prostredia pre vzdelávanie a štúdium odbornej literatúry a pre návštevu čitárne.

« Späť